Gorgeous white & silver bead necklace

$ 16.00

Gorgeous white & silver bead necklace